Przedmiot działalności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Aquaplus Sp. z o.o. z siedzibą w Bobrownikach przy ul. Sienkiewicza 121b jest gminną jednostką organizacyjną, powstałą w wyniku likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach celem przekształcenia w spółkę ze 100 % udziałem Gminy Bobrowniki na podstawie Uchwały XXXIII/374/17 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 sierpnia 2017 roku.
NIP: 625-24-63-814
Regon: 369110837
Nr KRS: 0000729966
Kapitał zakładowy: 36.139.000,00 zł
Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Będzinie 84 8438 0001 0021 1129 2000 0010

 1. Przedmiotem działalności Spółki, która jest w 100% Spółką Gminy Bobrowniki, jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie określonych zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego poprzez świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie zaopatrzenia ludności w wodą oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
 2. Działalność wskazana w ust. 1 powyżej wykonywana będzie zgodnie z Polska Klasyfikacją Działalności:
  1) PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
  2) PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie  ścieków
  3) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 3. Spółka została utworzona do wykonywania zadań własnych Gminy Bobrowniki o charakterze zadań użyteczności publicznej na warunkach określonych w ustawie o gospodarce komunalnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:BPWiK Sp. z o.o.
Data utworzenia:2018-09-27
Data publikacji:2018-09-27
Osoba sporządzająca dokument:Przemysław Cichosz
Osoba wprowadzająca dokument:Iwona Trefon
Liczba odwiedzin:1402